Vánoce 2015

VÁNOCE: BŮH CHCE BÝTBLÍZKO I MNĚ

„Kristus přichází na svět a čeká. Čeká na mne. Za

podobou dítěte Ježíše je velké tajemství: Bůh chce být

i mně docela blízko! Nikdo mne k jesličkám nenutí. Ale

je zde místo i pro mne. V zamyšlení a v modlitbě se

mohu setkat s Bohem. Vykoupení a záchrana, které zde

v jeslích začínají, jsou určeny i pro mne.“

(Joachim kardinál Meisner)

„Jsou Vánoce!

Naše tápající lidstvo čeká na tebe,

betlémské Dítě, jež přicházíš

zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje,

nás vybízíš právě dnes, abychom se

nebáli a otevřeli dokořán svá srdce

k vyhlídkám naděje.“

(Jan Pavel II., Urbi et orbi 1997)

VÁNOCE – DVA DNY ILUZE?

Bůh nám neprojevil svou dobrotu

a lásku jen proto, abychom se rozněžnili při

pohledu na Betlém nebo prožili dva dny

v roce v iluzi o pokoji mezi lidmi. Chce ve

svém milosrdenství každého z nás očistit od

sobectví a obnovit nás svým Duchem lásky.

Království pokoje totiž nepřijde

skrze lepší vládu, spravedlivější zákony,

nebo polepšením druhých lidí.

Boží království může

každý z nás zakusit,

když Bohu dovolí,

aby proměnil jeho srdce tím,

že ho naplní svojí láskou.

A toto platí pro každého z nás.

I pro Tebe!

Projevila se dobrota Boha,našeho spasitele,

a jeho láska k lidem;

ne snad proto,že my jsme vykonali něco dobrého ale z jeho milosrdenství

(Tit 3, 4-7)