Aktuality

Posted in Aktuality Dění ve farnosti

Slovo biskupa Františka k Velikonocím

Drazí věřící, za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne…

Více zde... Slovo biskupa Františka k Velikonocím
Posted in Aktuality

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry, v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní…

Více zde... Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu
Posted in Dění ve farnosti Vzdělávání

Lidové misie ve farnosti Vrbno p. Prad. a Karlovice

Ve dnech 22.5. – 31.5. 2020 budou v našich farnostech vykonány Lidové misie řeholními bratry Sv. Vincenta de Paul. Lidové misie budou probíhat formou setkání, přednášek, osobních rozhovorů, společné modlitby a slavení mše svaté. Lidové misie ve farnosti Vrbno pod Pradědem už, podle záznamů v kronice, proběhly…

Více zde... Lidové misie ve farnosti Vrbno p. Prad. a Karlovice
Posted in Financování oprav

Příjmy na opravy 2011

  Období Zdroj příjmů, dotací Částka v Kč 2011 Dotace z města Vrbno pod Pradědem 2 000 000,- Dotace z programu rozvoje venkova ČR (80% z EU, 20%  z národních zdrojů) 990 000,- Dar z biskupství 160 000,- Dary od sponzorů 90 000,- Sbírky věřících…

Více zde... Příjmy na opravy 2011
Posted in Financování oprav

Výdaje na opravy 2006-2012

Opravy kostela 2006-2012   Období Popis provedených prací a oprav Částka v Kč 2006 Oprava střechy 211 444,- 2006 Oprava varhan 50000,- 2008 Oprava římsy kostela 57 441,- 2009 Nové boční, vstupní dveře 55000,- 2010 Oprava kostelních lavic 60000,- 2010 Oprava omítek v sakristii, presbytáři…

Více zde... Výdaje na opravy 2006-2012
Posted in Financování oprav

Příjmy na opravy – 2017

Příjmy na opravy kostela Svatého Archanděla ve Vrbně pod Pradědem za rok 2017 Město Vrbno pod Pradědem (schodiště na věž)                   170 000,- Kč. Benefiční koncert.                                                      59 360,- Kč. Sbírky na opravy kostela.                                           49 000,- Kč. Dary na veřejný účet farnosti.                                   156 700,- Kč.   Celkové příjmy…

Více zde... Příjmy na opravy – 2017