Program lidových misií

Pro sebe a své děti chci všechno, i život po smrti.

Vincentínské lidové misie

Vrbno pod Pradědem  9. – 25. 9. 2022

 Co jsou lidové misie???

 • jsou pozvánkou k znovu objevení krásy života s Bohem
 • je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
 • je to čas věnovaný revizi osobního života

Pátek 16. 9. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel

 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
 • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

19:00 novéna k sv. Vincenci de Paul

20:00 adorace a požehnání *

Sobota 17. 9. 2022

15:45 setkání misionářů s dětmi – kostel

15:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

16:00 mše svatá – kostel Vrbno pod Pradědem

 • promluva zaměřená pro děti

16:45 Program pro děti v Oratoři

16:45 Povolání k manželství I.

 • kostel Vrbno pod Pradědem
 • přednáška pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

18:30 Chatrč

 • film pro všechny
 • ve Střeše

20:00 adorace a požehnání

Neděle 18. 9. 2022

  8:00 mše svatá – Karlovice

  9:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

 • kostel Vrbno pod Pradědem

  9:30 mše svatá – kostel Vrbno pod Pradědem

 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

10:30 – 11:30 misijní promluva pro muže

 • kostel Vrbno pod Pradědem

15:00 – 16:00 misijní promluva pro ženy

 • kostel Vrbno pod Pradědem

18:30 Přednáška o misijní zkušenosti v Hondurasu

 • ve Střeše

20:00 adorace a požehnání*

Pondělí 19. 9. 2022

  7:00 ranní chvály s misionáři

 • kostel Vrbno pod Pradědem

  9:00 návštěva nemocných**

———————————————–

16:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Karlovice

17:00 mše svatá Karlovice

 • téma promluvy: Co je to nebe?
 • mše bude obětována za vaše zemřelé, přineste si fotku vašeho zemřelého, za kterého chcete mši obětovat

————————————————-

17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Vrbno pod Pradědem

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vrbno

 • téma promluvy: Věřím v život po smrti
 • zemřelé, přineste si fotku vašeho

zemřelého, za kterého chcete mši obětovat

19:00 Boží působení ve světe, existuje vůbec Bůh?

 • přednáška, kostel Vrbno pod Pradědem

20:00 adorace a požehnání*

Úterý 20. 9. 2022

  7:00 ranní chvály s misionáři

 • kostel Vrbno pod Pradědem

  9:00 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • kostel sakristie vzadu kostela

17:30 svatá zpověď i během mše svaté

 • kostel Vrbno pod Pradědem

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vrbno pod Pradědem

 • téma promluvy: Jak milovat Boha?

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel Vrbno pod Pradědem

20:00 adorace a požehnání*

Středa 21. 9. 2022

  7:00 ranní chvály s misionáři

 • kostel Vrbno pod Pradědem

  9:30 návštěva nemocných**

16:30 zpověď – Karlovice

 • zpověď nebo rozhovor je možný po mši nebo v jiném čase, ale je nutné domluvit se s misionářem

17:00 mše svatá – Karlovice

 • téma promluvy: Čerpám silu z eucharistie

17:00 -17:45 svatá zpověď – kostel Vrbno

17:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Církve žije z eucharistie

18:30 – 21:30 Nikodémová noc – možnost přistoupit k sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

19:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 22. 9. 2022

  7:00 mše svatá s udělováním svátosti                          nemocných – kostel Vrbno pod Pradědem

  8:00 po mši společná snídaně se seniory

 • téma promluvy: Proč trpím?

10:00 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • kostel sakristie vzadu kostela

15:00 setkání děti – fara

15:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

16:00 mše svatá – kostel Vrbno pod Pradědem

 • promluva zaměřená pro děti

18:30 Existoval vůbec Ježíš?

 • ve Střeše

20:00 adorace a požehnání*

Pátek 23. 9. 2022

   7:00 ranní chvály s misionáři

 • kostel Vrbno pod Pradědem

  9:30 návštěva nemocných**

16:00 svatá zpověď

 • kostel Vrbno pod Pradědem

17:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vrbno pod Pradědem

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

 • přinést si svíčku

18:30 – 21:30 Nikodémová noc – možnost přistoupit k sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

20:00 adorace a požehnání*

Sobota 24. 9. 2022

10:00 setkání ministrantů

 • fara

15:00 setkání dětí na Oratoři

15:00 Povolání k manželství II.

– manželství za dveřmi ložnice

 • kostel Vrbno pod Pradědem
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

16:00 svatá zpověď

 • kostel Vrbno pod Pradědem

16:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

16:30 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluvy: Naplňte nádoby vodou

18:00 setkání u táboráků

 • fara
 • 20:00 adorace a požehnání*

Neděle 25. 9. 2022

9:30 společná mše pro celou farnost

 • kostel Vrbno pod Pradědem
 • téma promluv: I já jsem zodpovědný

za církev

 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2022
 • odevzdání dekretu o ukončení misií

Zvonění zvonů:

*Během adorace budou znít zvony od 20:00 do 20:05 hodin. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.

** Nemocné a imobilní lidi bude navštěvovat řádová sestra v jejich domácnostech a pak je navštíví kněží – misionáři, aby jim vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných.

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.

 1. Alojz: