Z historie kostela

V roce 1716 byl postaven kostel Navštívení Panny Marie v barokním slohu. Později byl, jako většina kostelů, přestavěn s prvky novogotiky. U kostela je velký starý hřbitov a také pomník obětem druhé světové války.

Významnou osobností obce byla ošetřovatelka Hortula Weberová, která zde založila roku 1857 léčebný ústav. Ten o pár let později koupily sestry kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského (1857) a v roce 1910 byla vystavěna nová část léčebné budovy. Zde se léčili pacienti s revmatismem nebo srdečními vadami. Tyto sestry zde pracovaly i po 2. světové válce a následného odsunu německého obyvatelstva až do roku 1977. Po odsunu obyvatelstva klesl počet obyvatel z 2200 (předválečný stav) na 778 (v roce 1946). Německý název obce, který byl původně Einsiedel, byl změněn na název Mnichov. Od roku 1960 je Mnichov součástí Vrbna pod Pradědem.

V roce 1903 je doložena ničivá povodeň na řece Černé Opavě, která postihla většinu obyvatelstva. V letech 1937-38 byly severně a východně od obce zbudovány lehké objetky pohraničního opevnění.

Nejvíce obyvatel je doloženo v roce 1910, kdy byla zahájena výstavba nové části léčebné budovy (2262 obyvatel)

Nejméně obyvatel je doložených v roce 1950, pouhých 772.

Poslední stav je z roku 2001, kdy měla obec Mnichov 838 obyvatel.

Nadmořská výška:
514 metrů nad mořem