Posted in Církevní rok Vzdělávání

Advent

ADVENT V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu – advent. Jsme “lidem, který žije a putuje v temnotách”. Nenávist, zášť, chudoba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují život a pokoj na této zemi. Každý z nás nějak zažívá nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, všednost…

Více zde... Advent
Posted in Církevní rok Vzdělávání

Velikonoce

Velikonoce Bůh nás všechny překvapí Za časného jitra, přišly ženy k Ježíšovu hrobu s vonnými mastmi. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. A řekli jim: “Proč hledáte živého mezi…

Více zde... Velikonoce
Posted in Církevní rok Vzdělávání

Letnice

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se ohnivé jazyky, rozdělily se a nad každým z nich spočinul jeden. Všichni byli naplnění…

Více zde... Letnice
Posted in Církevní rok Vzdělávání

Postní doba

PŘÍPRAVA NA  OSLAVU Ke každé oslavě patří také příprava. Neustálé „oslavování“ bez přípravy a bez všedních dní totiž dokáže plodit opět jen nudu a člověka nenaplní. Také církev vyzývá každoročně před oslavou velikonoc k intenzivní fázi života víry, k přípravě na nejvýznamnější křesťanské svátky. Nikdo…

Více zde... Postní doba
Posted in Církevní rok

Vánoce 2015

VÁNOCE: BŮH CHCE BÝTBLÍZKO I MNĚ „Kristus přichází na svět a čeká. Čeká na mne. Za podobou dítěte Ježíše je velké tajemství: Bůh chce být i mně docela blízko! Nikdo mne k jesličkám nenutí. Ale je zde místo i pro mne. V zamyšlení a v modlitbě…

Více zde... Vánoce 2015
Posted in Církevní rok

Církevní /Liturgický/ rok

Tradice a zvyky dle liturgického kalendáře Liturgický rok nebo též Církevní rok se skládá z řady tzv. liturgických období v křesťanských církvích a určuje pořadí a závaznost různých slavností, svátků, a určuje i které úryvky z Písma se při bohoslužbách mají číst. Jednotlivé doby se…

Více zde... Církevní /Liturgický/ rok