Bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRBNO POD PRADĚDEM

Palackého 221, tel: 774 023 221; 731 534 033

POŘAD BOHOSLUŽEB 

NEDĚLE

19.09.2021

 

Vrbno p. Pradědem

 

09:00

 

 

PONDĚLÍ

 

Vrbno p. Pradědem 07:00    

 

ÚTERÝ

 

Vrbno p. Pradědem
STŘEDA Vrbno p. Pradědem

 

18:00 
ČTVRTEK

 

Vrbno p. Pradědem  18:00
PÁTEK Vrbno p. Pradědem 18:00

 

SOBOTA

 

Mnichov

 

 

18:00 

 

NEDĚLE 26.09. 2021

 

 

Vrbno p. Pradědem

 

 

 

09:00

 

 

 

 

poutní mše svatá

 

   

V kostele sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

První pátek v měsíci od 17.00 h adorace a svátost smíření