Bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRBNO POD PRADĚDEM

Palackého 221, tel: 774 023 221; 731 534 033

POŘAD BOHOSLUŽEB 

NEDĚLE

11.10.2020

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

10:30

 

9:00

PONDĚLÍ

 

Vrbno p. Pradědem 7:00  

 

ÚTERÝ

 

STŘEDA Vrbno p. Pradědem

 

18:00

 

ČTVRTEK Vrbno p. Pradědem 7:00
PÁTEK Vrbno p. Pradědem 18:00
SOBOTA

 

Mnichov 18:00
NEDĚLE

18.10. 2020

 

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

 

 

10:3O

 

9:00

 

 

 

 

   

V kostele sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

společná modlitba růžence :

v neděli ve 20:00 h

ve středu po mši svaté

První pátek v měsíci od 17.00 h adorace a svátost smíření