Bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRBNO POD PRADĚDEM

Palackého 221, tel: 774 023 221; 731 534 033

POŘAD BOHOSLUŽEB 

NEDĚLE

17.09.2023

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

 

 

09:30

 

08:00

 

 

PONDĚLÍ

 

Vrbno p. Pradědem 07:00    

 

ÚTERÝ

 

Vrbno p. Pradědem  
STŘEDA Vrbno p. Pradědem

 

18:00 
ČTVRTEK

 

Vrbno p. Pradědem  18:00
PÁTEK

 

Vrbno p. Pradědem 07:00
 

SOBOTA

 

Mnichov

 

 

18:00

 

 

NEDĚLE

24.09. 2023

 

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

 

 

 

 

09:30

 

08:00

 

 

 

 

 

 

 SOBOTA 14.10. 2023 Vidly – kaple 15:15 15:00 – korunka k Božímu milosrdenství

V kostele sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

ve středu po mši svaté modlitba růžence

první pátek v měsíci od 17.00 h adorace a svátost smíření