Bohoslužby

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRBNO POD PRADĚDEM

Palackého 221, tel: 774 023 221; 731 534 033

POŘAD BOHOSLUŽEB 

NEDĚLE

3.11.2019

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

10:30

11:00

 

PONDĚLÍ

 

Vrbno p. Pradědem  

 

 

 

ÚTERÝ

 

 
STŘEDA Vrbno p. Pradědem

 

 

 

ČTVRTEK Vrbno p. Pradědem
PÁTEK Vrbno p. Pradědem
SOBOTA

 

Mnichov 17:00
NEDĚLE

10.11. 2019

 

 

Vrbno p. Pradědem

Karlovice

 

 

10:3O

9:00

 

 

sobota 16.11. Široká Niva 15:00 poutní mše svatá

V kostele sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

společná modlitba růžence :

v pondělí ve 20.00h; ve středu po mši svaté; v neděli ve 20.00h.

První pátek v měsíci od 17.00 adorace a svátost smíření