Posted in Nástěnka Vzdělávání

Sirachovec

  Uvážlivost a neuspěchanost Nekárej, dokud jsi nezkoumal, nejprve uvažuj, a potom vyslov své výtky. Neodpovídej, dokud jsi nevyslechl, nikomu neskákej do řeči. Nerozohňuj se kvůli věci, jež se tě netýká, a nevměšuj se do hádek hříšníků. Synu můj, nepouštěj se do mnoha věcí; budeš-li kupit jednu na…

Více zde... Sirachovec
Posted in Nástěnka Vzdělávání

Modlitba

Modlitba Při hodině náboženství se učitel ptá: “Modlíš se večer?” – “Jistě!” “A ráno?” – “Ne.” “Proč?” – “Protože se ráno nebojím”   Často se modlíme jen proto, že se něčeho bojíme. Je to pokořující pro nás i pro Boha. Modlitba je totíiž prostým projevem…

Více zde... Modlitba