Posted in Nástěnka Vzdělávání

Modlitba

Modlitba Při hodině náboženství se učitel ptá: “Modlíš se večer?” – “Jistě!” “A ráno?” – “Ne.” “Proč?” – “Protože se ráno nebojím”   Často se modlíme jen proto, že se něčeho bojíme. Je to pokořující pro nás i pro Boha. Modlitba je totíiž prostým projevem…

Více zde... Modlitba
Posted in Vzdělávání

Tisíc kuliček

Tisíc kuliček aneb jak si více vážit života Před několika týdny jsem si k ranním novinám uvařil kávu a posadil se, že si poslechnu rádio. Jak jsem ladil různé stanice, upoutal náhle mou pozornost sametový hlas nějakého staršího muže. Vyprávěl něco o tisíci kuliček. To mě…

Více zde... Tisíc kuliček
Posted in Církevní rok Vzdělávání

Advent

ADVENT V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu – advent. Jsme “lidem, který žije a putuje v temnotách”. Nenávist, zášť, chudoba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují život a pokoj na této zemi. Každý z nás nějak zažívá nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, všednost…

Více zde... Advent
Posted in Vzdělávání

Věrnost se vyplácí

“Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?” (Řím 8,35)Věrnost, nebo vypočítavost? “Věrnost se vyplácí.”” Získejte odměnu za věrnost.”“Když nám zůstanete věrní, máte u nás automaticky bonus.”To jsou slogany, které potkáváme na plakátech, vidíme v televizi, slyšíme v rozhlase. Když budeš věrný, tak za to něco dostaneš….

Více zde... Věrnost se vyplácí
Posted in Vzdělávání

Pane mého života

Pane mého života, den za dnem chci stát před tebou. Tváří v tvář, se sepjatýma rukama chci před tebou stát, Pane všech světů. Tváří v tvář. S pokorným srdcem chci před tebou stát, pod vysokým nebem osamělosti a mlčení, tváří v tvář. Chci před tebou…

Více zde... Pane mého života
Posted in Církevní rok Vzdělávání

Velikonoce

Velikonoce Bůh nás všechny překvapí Za časného jitra, přišly ženy k Ježíšovu hrobu s vonnými mastmi. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. A řekli jim: “Proč hledáte živého mezi…

Více zde... Velikonoce