Posted in Dění ve farnosti Vzdělávání

Lidové misie ve farnosti Vrbno p. Prad. a Karlovice

Ve dnech 22.5. – 31.5. 2020 budou v našich farnostech vykonány Lidové misie řeholními bratry Sv. Vincenta de Paul. Lidové misie budou probíhat formou setkání, přednášek, osobních rozhovorů, společné modlitby a slavení mše svaté. Lidové misie ve farnosti Vrbno pod Pradědem už, podle záznamů v kronice, proběhly…

Více zde... Lidové misie ve farnosti Vrbno p. Prad. a Karlovice
Posted in Nástěnka Vzdělávání

Sirachovec

  Uvážlivost a neuspěchanost Nekárej, dokud jsi nezkoumal, nejprve uvažuj, a potom vyslov své výtky. Neodpovídej, dokud jsi nevyslechl, nikomu neskákej do řeči. Nerozohňuj se kvůli věci, jež se tě netýká, a nevměšuj se do hádek hříšníků. Synu můj, nepouštěj se do mnoha věcí; budeš-li kupit jednu na…

Více zde... Sirachovec
Posted in Vzdělávání

Byl jsem misionářem mezi muslimy

(přepis rozhovoru z KT 16 – kráceno) GÜNTER  ECKLBAUER – 9 let misionář v muslimských zemích (6,5 let v Pákistánu) – nyní působí jako oblát v západočeských Plasích. Jaké bylo vaše poslání v Pákistánu? Působil jsem jako farář v klasické farnosti, kterou založili obláti v 80. letech. Jak se žije křesťanské menšině…

Více zde... Byl jsem misionářem mezi muslimy
Posted in Vzdělávání

DOPIS APOŠTOLU PETROVI

Milý Petře, když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před soudem a byl pak odsouzen k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně. Tam jsi ho zapřel. Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, pak přestože jsi byl tak…

Více zde... DOPIS APOŠTOLU PETROVI
Posted in Vzdělávání

Za mě!

Svatý Pavel píše o Ježíšovi: “…sebe samotného obětoval za mě.” (Gal 2,20) Každý z nás může s apoštolem opakovat: za mě. Můj Ježíši, když jsi zemřel za mě, ano, za mě, jak by bylo možné neudělat cokoli, abych tuto lásku opětoval? Za mě. Hle, slovíčko, které…

Více zde... Za mě!
Posted in Vzdělávání

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a požehnej jim. Prosím Tě, zachraň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění…

Více zde... Rodičovské požehnání