Modlitba

Modlitba

Při hodině náboženství se učitel ptá:

“Modlíš se večer?” – “Jistě!”

“A ráno?” – “Ne.”

“Proč?” – “Protože se ráno nebojím”

 

Často se modlíme jen proto, že se něčeho bojíme.

Je to pokořující pro nás i pro Boha. Modlitba je totíiž prostým projevem lásky.

Modlitba dává ráno vzejít slunci, modlitba tluče na zeď nehledě na zákon,

protože ví, že na druhé straně ji někdo slyší.