Lidové misie ve farnosti Vrbno p. Prad. a Karlovice

Ve dnech 22.5. – 31.5. 2020 budou v našich farnostech vykonány Lidové misie řeholními bratry Sv. Vincenta de Paul. Lidové misie budou probíhat formou setkání, přednášek, osobních rozhovorů, společné modlitby a slavení mše svaté.

Lidové misie ve farnosti Vrbno pod Pradědem už, podle záznamů v kronice, proběhly v letech 1902, 1921, a 1931. Dá se možná říci, že je už nejvyšší čas na tuto tradici opět navázat.

Jednotlivá setkání či přednášky se budou týkat jak duchovního života tak i otázek života v rodině a společnosti, které nás ovlivňují v průběhu času. Půjde jak o setkání pro děti, dospívající, manžele i seniory. Každá etapa lidského života má svá úskalí, potíže, ale i radosti, naděje a představy. Jedno mají, ale všechny společné: Potřebujeme oporu a správné nasměrování a také pomoc při chybných krocích a rozhodnutích.

Skutečnou radost a štěstí nikdo nemůže najít sám. Všichni, ale po něm toužíme a přejeme si ji. Čas Lidových misii je nabídkou k zastavení, tichému zamyšlení se a také možností mluvit o otázkách života s někým jiným a možná trochu jinak než je možné v běžném, každodenním životě.

http://misievefarnosti.cz