Lidové misie ve Vrbně pod Pradědem

Termín lidových misii  16 . 9. – 25. 9. 2022

Drazí farníci a spoluobčané. Všechny vás touto cestou upřímně zdravím. Každý člověk měl a má nějaké sny, ideály. Jejich naplnění vyžaduje aktivitu a úsilí. Ale stejně tak je důležitý i čas pro zastavení se, pro zklidnění. Aby se člověk mohl podívat nazpět a zhodnotit kam jde a proč dělá to, co dělá. Protože všichni děláme chyby a dopouštíme se omylů. Na tom nic nezměníme. Ale můžeme se z toho poučit a tak poopravit své sny a ideály. Případně upravit cestu, změnit prostředky, jak pokračovat dále. Prastará lidská zkušenost znovu a znovu ukazuje, že hledat správný směr na jakékoliv cestě, tím spíše na cestě životem, vyžaduje – zastavit se. Aby byl prostor a čas naslouchat tomu co se děje v mém nejhlubším nitru. Naslouchat hlasu, který bývá každodenní námahou a starostmi zatlačován do pozadí. Je tomu téměř 100 let, kdy ve Vrbně p. Pradědem a nejbližším okolí probíhaly tzv. Lidové misie. A ty jsou jednou z možností, jak si najít ten čas pro zastavení se a naslouchání … Příležitostí poslechnout si osobní zkušenost druhých ve stejném zápase. Proto si vás dovoluji pozvat na Lidové misie, které proběhnou v září ve farnosti Vrbno p. Pradědem a Karlovice.

Miroslav Horák, farář

Pozvání k celodenní adoraci

Ve středu 21. září bude celodenní adorace. Vstupem do ticha kostela a prosme za sebe i za Boží požehnání pro sebe, ale i pro generace, které přicházejí po nás. Nebojme se prosit o pokoj ve světe, zvlášť na Ukrajině.

Pozvání pro nemocné

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by přivítal misionáře, nebo rád přistoupil ke sv. zpovědi a už nechodí do kostela z důvodu nemoci nebo stáři, zeptejte se ho a pokud bude mít zájem napište ho do seznamu v kostele, nebo to osobně oznamte misionářům. Děkujeme.

Pozvání na film Chatrč 

Zveme vás na film Chatrč. Jde o náročný příběh, když se člověk uzavírá do svého smutku a trápení z důvodu, že jiný ublížil jemu a jeho rodině. Film se bude promítat v sobotu 17.9. 2022 o 18:30 ve Střeše. Přijďte se zamyslet nad odpovědi, kterou dává autor. Jste srdečně zváni.

Děkuji, odpouštím a prosím

V pondělí 12.9. 2022 v 16:45 bude na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem pobožnost za vaše zemřelé. Pojďme poděkovat těm, kteří už mezi námi nejsou, ale pojďme i prosit za odpuštění toho co bylo v naších vztazích špatné.

Kdo jsou misionáři z Loštic?

Kněží a řeholníci patřící do katolické církve, (stejně jako Františkáni, Salesiáni atd…) nejsme sekta 😊. Oficiální název: Misijní společnost svatého Vincenta de Paul.

Sv. Vincent (zakladatel řádu) žil ve Francii

v letech 1581-1660. V roce 1600 byl vysvěcen na kněze. Na svátek obrácení sv. apoštola Pavla 25. 1. 1617 ve vesničce Folleville kázal na téma o celoživotní svaté zpovědi. Tomuto kázání předcházela událost před několika dny, kdy byl pozván vyzpovídat muže s pověsti světce, který umíral a přál si kněze, aby ho zaopatřil. Nemohl totiž zemřít, něco ho trápilo v jeho svědomí. Na další den umírajícího navštívila madam de Gondi, u které Vincent pracoval jako učitel jejích synů. K jejímu údivu umírající muž mluvil o tom, že se celý život styděl vyznávat z těžkých hříchů, které konal a dodal: „Kdyby mi Vincent de Paul nenabídnul celoživotní zpověď, skončil bych v zatracení.“  Tato událost tak dolehla na srdce zbožné ženy, že prosila Vincenta, aby kázal na jejich panstvích o celoživotní zpovědi. Říkala: „Otče Vincente, když „světec“ měl takové problémy co pak ti ostatní? Kázání o celoživotní zpovědi mělo tak veliký úspěch, že skoro všichni přistoupili ke sv. zpovědi. Tuto událost Vincent nazýval duchovním zrodem Misijní společnosti. Od tohoto momentu kněží Misijní společnosti konají lidové misie.

V současné době má Misijní společnost přibližně 3500 členů a působí ve 49 zemích po celém světě.

V Česku a Slovensku působí na těchto místech – Dobruška, Loštice, Žlutice Bratislava, Banská Bystrice, Bijacovce, Lučenec. Do Slovenské provincie patří i zahraniční misie na Hondurasu ve farnosti Sangrelaya. Někteří spolubratři působí v Ukrajině, Itálii, Maďarsku či Madagaskaru.

Misijní tým

 

Ján Jakubovič CM

Narozen roku 1978 (44 let), na východním Slovensku. Do Misijní společnosti vstoupil v roce 2006. Noviciát si vykonal ve Španělsku ve městě Avila. Po návratu na Slovensko studoval katolickou teologii v Bratislavě. Na kněze byl vysvěcen v roce 2014. Působil jako kaplan v Dobrušce a od roku 2016 je v misijním týmu v Lošticích.

 Aloiz Šeliga CM

Má 52 let, pochází ze Slovenska od Žiliny. Po teologických studiích na Spišské kapitule, byl v roce 2000 vysvěcen na kněze. Působil v Bratislavě a 13 let jako kaplan v Dobrušce. Od roku 2021 byl přeložen do misijního týmu do Loštic. Organizuje hokejové zápasy.

 Romana Dvořáková DKL

Pochází od města Pelhřimov. Do společnosti Dcer křesťanské lásky vstoupila před 20 lety. Působila v Staré Boleslavi v ústavu pro staré kněze a pomáhala lidem bez domova. Momentálně působí na Mendrice u Svitav. Sestry vincetky v České republice působí v Brně, Staré Boleslavi, v Hradci Králové a na Mendrice u Svitav.