Letnice

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

A ukázaly se ohnivé jazyky, rozdělily se a nad každým z nich spočinul jeden.

Všichni byli naplnění Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky,

jak jim Duch dával promlouvat.

(Sk 2,1-4)