Kaplička v Mnichově – poděkování

V Mnichově dne 11.10.2012

Poděkování

Vážení přátelé, příznivci zašlých časů!

Dne 29. září 2012 jsme slavnostně ukončili výstavbu kapličky v Mnichově. Celá akce vyzněla velmi dobře a musíme konstatovat, že nás překvapila vysoká účast lidí, kteří projevili o výstavbu kapličky hluboký zájem.

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, jmenovitě firmě pana Jiřího Klíče, pana René Darmovzala, pana Milana Holuba a firmě pana Jiřího Blažka. Firma pana Jiřího Blažka navíc celou stavební část kapličky realizovala, a to s velkým zaujetím pro každý detail stavby. Musíme poděkovat i všem lidem dobré vůle, kteří svými finančními dary pomohli náš sen uskutečnit. Konečně musíme poděkovat i všem, kteří se na kapličce podíleli vlastní prací bez ohledu na počet odpracovaných hodin.

V r. 2013 hodláme pokračovat v našem úsilí vybavením kapličky inventářem a samozřejmě i nezbytným zvonem.

Vstup do kaple má být vybaven ozdobnou mříží. To vše si vyžádá další nemalé finanční prostředky. Doufáme proto, že nás budete i nadále dle svých možností finančně podporovat. Rozhodně můžeme slíbit, že zaslané finanční prostředky budou řádně využity.

Příspěvky na kapličku můžete zasílat na účet zřízený na Městském úřadu Vrbno pod Pradědem. účet:   1720771/0100 vs. 374, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno

Ještě jednou všem děkujeme.

JUDr. Petr Havlíček