Kaplička v Mnichově

Obnova původní kapličky v Mnichově

Původní kaplička, označovaná v historických pramenech jako kaple Schnaubelova,  byla vystavěné patrně v 17.stol. o 50m níže. V době obnovy kaple bylo původní místo již zastavěno. Kaplička zanikla někdy v letech 1975 až 1977. Nikdo ji neudržoval, za éry komunismu na tom nebyl ani politický zájem. Přestože původní stavba kapličky prakticky zanikla již před čtvrt stoletím, občané Mnichova si uchovali její obraz v živé paměti. Zde je třeba se vrátit do období po 2. Světové válce, kdy bylo původní Německé obyvatelstvo vysídleno a obec zůstala liduprázdná až na několik výjimek. V této době získali kolem r. 1950 na základě přídělových dekretů naši předci usedlosti na konci obce. Tím byly původní chalupy fakticky zachráněny, neboť spoustu dalších nemovitostí čekal velmi neblahý osud. Byly prostě srovnány se zemí. V této poválečné době zde zapustili své kořeny naši rodičové, kteří se významně podíleli na rozkvětu obce. Z tohoto období tedy pramení vztah současných obnovitelů kapličky ke všemu původnímu.

1IMG_4603
Aperture: 2.7
Camera: Canon PowerShot A3100 IS
Iso: 125
Orientation: 1
« z 12 »

Na podzim r. 2011 se začalo otevřeně hovořit mezi chalupáři a části místních občanů o záměru obnovit původní kapličku.  Místní občan Václav Albert, mistr zednický, dokonce zhotovil podle dochovaných fotografií přesný model.

Vedením celé rekonstrukce se ujal chalupář JUDr. Petr Havlíček, který vstoupil v jednání se starostkou města Vrbna pod Pradědem paní Ing. Helenou Kudelovou, která přislíbila pomoc.

Město skutečně zajistilo pozemek a nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, současně byl zřízen i příslušný účet na zasílání peněžních darů na výstavbu kapličky. Zde je třeba zmínit, že o peněžní dary na zřízeném účtu nebyla nouze a sami organizátoři byli překvapeni, že nápad znovu obnovení kapličky měl takový ohlas.

Již na podzim 2011 byly zahájeny přípravné práce, byly vyřezány náletové dřeviny a pozemek byl srovnán těžkou technikou. S vlastní výstavbou bylo započato koncem března 2012. Byly vyhloubeny základy a zabetonována základová deska. Následovala zhotovení kamenné podezdívky, izolační práce a vydláždění podlahy. Vydlážděn byl rovněž chodník po obvodu kaple.

Na výkopových a betonářských pracích se podílela sponzorsky firma pana René Darmovzala. Velké fyzické nasazení sebou přinesly terenní úpravy v okolí kapličky. Veškerá přivezená zemina byla rozvážena v kolečkách a poslední vrstva zeminy pak byla ručně osívána. Jednalo se o úctyhodné množství několika nákladních automobilů. Uvedené práce zvládli zcela sami místní občané pan Václav Albert a Roman Gezierich. Veškerou zeminu zajistila a dovezla firma pana Jiřího Klíče.

Další práce již pokračovaly v režii firmy pana Jiřího Blažka, který se  významným způsobem zhostil výstavby samotné dřevěné stavby, zejména je obdivuhodná konstrukce kuželovité věže kapličky. Při stavbě rovněž vypomáhali místní chalupáři a občané Mnichova.

Stavba rostla poměrně rychle a v období školních prázdnin 2012 byla stavba úspěšně zakončena. Střecha byla pokryta modřínovým šindelem a byla osazena věž.  Veškeré klempířské prvky realizovala jako sponzor pokrývačská a klempířská firma pana Milana Holuba, rovněž místního chalupáře.

Celá stavba byla slavnostně ukončena a předána dne  29.září 2012