Výdaje na opravy – 2017

Provedené práce na kostele Svatého Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem za rok 2017

 

Oprava střechy (břidlice).                                        43 388,- Kč.

Materiál na vybudování wc v kostele.                     25 000,- Kč.

Zednické a instalatérské práce na wc v kostele.      95 000,- Kč.

Úprava schodiště a podlahy ve věži kostela.           39 587,- Kč.

Zednické práce ve věži.                                             3 100,- Kč.

Výroba zádveří.                                                        31 935,- Kč.

Měděná krytina na přístavbu wc.                             35 158,- Kč.

Obložení stěny.                                                           1 300,- Kč.

Oprava hodin.                                                             5 100,- Kč.

Nákup stavebního materiálu.                                      9 922,- Kč.

Nákup materiálu.                                                         2 100,- Kč.

Dílčí úhrada faktury, zádveří.                                  105 767,- Kč.

Doplatek za DPH, přestavba schodiště.                     22 211,- Kč.

Nákup elektromateriálu na opravu věže.                     7 035,- Kč.

Úhrada za dlažbu v kostele.                                         3 250,- Kč.

Odvodnění kostela II. Etapa.                                    150 000,- Kč.

Oprava hromosvodů.                                                    4 682,- Kč.

Výztuha oltáře.                                                             3 070,- Kč.

Zálohová faktura, zádveří kostela.                              45 000,- Kč.

Úhrada za dokumentaci nástěnných maleb.                  6 325,- Kč.

Oprava hodin.                                                                5 179,- Kč.

 

Náklady celkem za rok 2017                                  644 109,- Kč.