Příjmy na opravy – 2019

Příjmy na opravy kostela Svatého Archanděla

ve Vrbně pod Pradědem za rok 2019

Dary na veřejný účet farnosti.                            205 222,- Kč.

Sbírky na opravu kostela.                                     28 222,- Kč.

Benefiční koncert.                                                 62 000,- Kč.

Biskupství Ostravsko-opavské.                              45 000,- Kč.

Město Vrbno pod Pradědem.                                 10 000,- Kč.

 

Celkové příjmy za rok 2019 (dary, dotace)      350 444,- Kč.