Výdaje na opravy – 2018

Provedené práce na kostele Svatého Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem

za rok 2018

Sanace klenby

  1. platba. 254 957,- Kč.
  2. platba. 374 359,- Kč.
  3. platba. 109 489,- Kč.
  4. platba. 260 863,- Kč.

Celkem.                                                               999 668,- Kč.

 

Stavební práce.                                                       84 700,- Kč.

Oprava pomníku padlým z 1. sv. Války.               147 620,- Kč.

Nákup lešení.                                                           93 833,- Kč.

Oprava svodů kostela.                                                5 118,- Kč.

 

Náklady celkem za rok 2018                                1 330 939,- Kč.