Výdaje na opravy 2006-2012

Opravy kostela 2006-2012

 

Období

Popis provedených prací a oprav

Částka v Kč

2006

Oprava střechy

211 444,-

2006

Oprava varhan

50000,-

2008

Oprava římsy kostela

57 441,-

2009

Nové boční, vstupní dveře

55000,-

2010

Oprava kostelních lavic

60000,-

2010

Oprava omítek v sakristii, presbytáři a lodi kostela

374 913,-

2011

Restaurování stropních maleb a výmalba bočních stěn v presbytáři

 

1 308 778,-

2011

Montáž, demontáž a pronájem lešení pro restaurátorské práce

227 436,-

2011

Osvětlení presbytáře

66 482,-

2011

Nová mříž pro vstup do sakristie

24000,-

2011

Ozvučení kostela

64 326,-

2012

Montáž šesti nových vnitřních oken a oprava starých

623 376,-

2012

Montáž, demontáž a pronájem lešení pro opravu oken a římsy

62 020,-

2012

Oprava římsy

13 100,-

2012

Oprava okenních špelet

29 880,-

2012

Osvětlení lodi kostela

93 981,-

2012

Ostatní drobnější opravy (oprava Cu svodů, el. Instalace, zednické práce, oprava dřevěného schodiště, atd.)

49 729,-