Příjmy na opravy – 2017

Příjmy na opravy kostela Svatého Archanděla

ve Vrbně pod Pradědem za rok 2017

Město Vrbno pod Pradědem (schodiště na věž)                   170 000,- Kč.

Benefiční koncert.                                                      59 360,- Kč.

Sbírky na opravy kostela.                                           49 000,- Kč.

Dary na veřejný účet farnosti.                                   156 700,- Kč.

 

Celkové příjmy za rok 2017 (dary, dotace)            435 060,- Kč.