Příjmy na opravy – 2018

Příjmy na opravy kostela Svatého Archanděla

ve Vrbně pod Pradědem za rok 2018

Moravskoslezský kraj.                                       490 000,- Kč.

Biskupství Ostravsko-opavské.                          210 000,- Kč.

Ministerstvo kultury.                                          200 000,- Kč.

Ministerstvo obrany.                                           117 000,- Kč.

Město Vrbno pod Pradědem.                                15 000,- Kč.

Benefiční koncert.                                                 58 000,- Kč.

Sbírky na opravu kostela.                                      43 400,- Kč.

Dary na veřejný účet farnosti.                              267 500,- Kč.

 

Celkové příjmy za rok 2018 (dary, dotace).   1 400 900,- Kč.