modlitba

Zobrazeno: 7654

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, NEBOŤ POTŘEBUJI TVOU PŘÍTOMNOST, ABYCH NA TEBE NEZAPOMNĚL.TY DOBŘE VÍŠ, JAK SNADNO TĚ OPOUŠTÍM.

ZŮSTAŇ SE MNOU PANE, NEBOŤ JSEM SLABÝ A POTŘEBUJI TVOU SÍLU, ABYCH NEPADAL TAK ČASTO.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, NEBOŤ TY JSI MŮJ ŽIVOT A BEZ TEBE MI CHYBÍ HORLIVOST.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, NEBOŤ TY JSI MÉ SVĚTLO A BEZ TEBE SE TOPÍM V TEMNOTÁCH.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, ABYS MI UKÁZAL SVOU VŮLI.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, ABYCH SLYŠEL TVŮJ HLAS

A NÁSLEDOVAL TĚ.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, CHCEŠ-LI, ABYCH TI ZŮSTAL VĚRNÝ.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, NEBOŤ MÁ DUŠE, AČ UBOHÁ, TOUŽÍ BÝT PRO TEBE MÍSTEM ÚZĚCHY A HNÍZDEM LÁSKY.

ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE, NEBOŤ SE PŘIPOZDÍVÁ A DEN SE NACHÝLIL – MŮJ ŽIVOT PLYNE A BLÍŽÍ SE SMRT, SOUD A VĚČNOST. JE TŘEBA OBČERSTVIT SÍLY, ABYCH NEZŮSTAL STÁT NA CESTĚ.

K TOMU POTŘEBUJI TEBE.